x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Gestió d'informació