x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Comunicació oral