x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo