x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Imatge, so i vídeo