x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació