x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Literatura x Imatge, so i vídeo