x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Maquetes i construccions