x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació oral x Representacions i models