x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp