x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita