x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models x Eines TIC