x Gestió d'informació x Eines TIC x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions