x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions