x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Representacions i models x Maquetes i construccions