x Experimentació x Representacions i models x Gestió d'informació