x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Experimentació x Comunicació oral