x Imatge, so i vídeo x Material manipulable x Gestió d'informació x Indagació i recerca