x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Material manipulable x Comunicació oral x Gestió d'informació