x Indagació i recerca x Material manipulable x Gestió d'informació