x Indagació i recerca x Gestió d'informació x Material manipulable x Comunicació oral