x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Maquetes i construccions