x Raonament i argumentació x Experimentació x Comunicació oral x Maquetes i construccions x AICLE/CLIL/EMILE