x Raonament i argumentació x Experimentació x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE