x Gestió d'informació x Material manipulable x Comunicació oral