x Gestió d'informació x Material manipulable x Imatge, so i vídeo