x Gestió d'informació x Material manipulable x Indagació i recerca