x Experimentació x Raonament i argumentació x Comunicació oral