x Experimentació x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions