x Experimentació x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE