x Experimentació x Material manipulable x AICLE/CLIL/EMILE x Indagació i recerca x Comunicació oral