x Comunicació oral x Indagació i recerca x Gestió d'informació x Treball en context