x Comunicació oral x Material manipulable x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació