x Indagació i recerca x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Material manipulable x Comunicació oral