x Experimentació x Material manipulable x Comunicació oral