x AICLE/CLIL/EMILE x Indagació i recerca x Material manipulable x Experimentació x Comunicació oral