x AICLE/CLIL/EMILE x Experimentació x Material manipulable x Comunicació oral x Indagació i recerca