x AICLE/CLIL/EMILE x Experimentació x Material manipulable x Indagació i recerca x Comunicació oral