x Comunicació oral x Indagació i recerca x Material manipulable x AICLE/CLIL/EMILE x Experimentació