x Comunicació oral x Mapes i plànols x Indagació i recerca