x Comunicació oral x Mapes i plànols x Eines TIC x Treball en context