x Comunicació oral x Mapes i plànols x Experimentació