x Indagació i recerca x Mapes i plànols x Eines TIC x Comunicació oral