x Indagació i recerca x Treball en context x Mapes i plànols x Comunicació oral