x Treball en context x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca x Mapes i plànols