x Treball en context x Mapes i plànols x Eines TIC x Comunicació oral