x Treball en context x Mapes i plànols x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació oral