x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Comunicació oral