x AICLE/CLIL/EMILE x Indagació i recerca x Comunicació oral