x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Experimentació x Maquetes i construccions