x AICLE/CLIL/EMILE x Material manipulable x Experimentació x Indagació i recerca